Store tanker om små mennesker!

Søk om co-produksjon med Akershus Teater 2019.

Små mennesker har også rett til et godt teatertilbud, og C/O Akershus Teater har som mål å øke tilbudet av teaterproduksjoner av høy kvalitet for barn i førskolealder. Prosjektet tar også sikte på å utvikle og styrke samarbeidet med det frie feltet, og å skape en arena for nytenking og utvikling; et sted hvor vi tenker store tanker om små mennesker.

Søkere forventes å ha en særlig motivasjon for å spille for målgruppen, samt å bidra med kapital inn i prosjektet i form av arbeidsinnsats. Forestillingen kan ha maks to utøvere og må kunne rigges, fraktes og transporteres av disse alene på en rask og effektiv måte, samt ha begrenset behov for blending og teknikk.

Akershus Teater har et spesielt fokus på flerkultur, og ønsker å speile mangfoldet vi er en del av. Vi oppfordrer derfor særlig prosjekter som vektlegger dette til å søke.

Akershus Teater bidrar med:

Søknad må inneholde:

Søknadsfrist 1. juni 2018. Søknad med vedlegg sendes til: cforsberg@akershusteater.no innen 1. juni 2018

Utvalgte søkere vil få anledning til å presentere prosjektet sitt ytterligere medio august 2018. Av disse vil inntil tre ulike prosjekt få tilbud om c/o produksjon.

Tilskudd forutsetter at mottakere organiserer og bekoster reise/opphold under produksjonsperioden dersom det er nødvendig.

Top