SØK NÅ: C/O Akershus Teater

C/O Akershus Teater er en del av vår satsning på kvalitet for det yngste publikumet i samspill med det frie feltet. Vi inviterer profesjonelle kunstnere fra ulike sjangre og uttrykk til å søke om co-produksjon.

C/O-prosjektene må:

  • ha barn under skolealder som målgruppe.
  • være teknisk enkle og mobile.
  • kunne spilles i barnehagelokaler og på spillesteder med begrenset mulighet til blending og teknikk.
  • ha maks to utøvere, og ikke kreve tekniker eller bemanning utover disse.
  • produseres i løpet av 2018.

C/O Akershus Teater innebærer:

  • kr 100.000 i produksjonstilskudd.
  • tilrettelagte prøvelokaler i fire uker hos Akershus Teater.
  • utforming av PR- og markedsføringsmateriell.
  • samarbeid med instruktør/dramaturg etter nærmere avtale.

Etter endt prøvetid blir forestillingen vurdert for opptak i teatrets repertoar og gjort tilgjengelig for turne og salg. Akershus Teater vil være medeier i forestillingen og disponere den (etter felles plan) i to år. Etter dette vil forestillingen i sin helhet være utøver/gruppens eiendom.

Søknadsfrist: Mandag 15. mai 2017.

Utvalgte søkere vil få anledning til å presentere prosjektet sitt i juni 2017. Av disse vil inntil tre ulike prosjekt bli valgt ut. Etter utvelgelsen utarbeides en felles, forpliktende samarbeidsavtale.

Søknad sendes til vbroen@akershusteater.no

Søknaden må inneholde:

– Prosjektbeskrivelse

– Redegjørelse for hvordan dere skal involvere instruktør og/eller dramaturg

– Presentasjon av utøverne

– Fremdriftsplan

– Budsjett

 

For spørsmål og mer informasjon, kontakt produsent Vilde Broen: vbroen@akershusteater.no / 95256673.

Bildene nedenfor viser noen av prosjektene vi har skapt tidligere. 

Meld deg på nyhetsbrev

Top