Akershus Teater utvikler ideer

Akershus Teater skal gi barn og unge scenekunstopplevelser som angår dem, møter dem og åpner opp verden for dem. Vi skal vise frem verden i stadig nye perspektiver, dyrke publikums forestillingsevne og vekke nysgjerrighet og fantasi. Vi er særlig dedikert til å gi scenen til fortellinger som enda ikke er blitt fortalt til vårt publikum, fra å gi dem innblikk i andre måter å leve på til å sette ord på følelser man kanskje har for aller første gang.

Søk om utvikling av forestillingsideer hos Akershus Teater
Akershus Teater ser etter nye fortellinger og nye stemmer. Vi er et prosessorientert teater, og legger til rette for utvikling av idéer, konsepter, manus og forestillinger som potensielt kan produseres hos oss.

Inviterte prosjekter får inntil én ukes idéutvikling hvor vi bistår med prøverom, kunstnerisk støtte og enkel teknikk. Ved spesielle behov finnes et begrenset budsjett på inntil 10 000 kr til materialer og spesialkompetanse. Vi legger til rette for møter med referansegrupper/publikum og bidrar til at idéer og konsepter kan prøves ut på best mulig måte. Det forventes at kunstnerne arbeider selvstendig og uten ytterligere bidrag utover det som er beskrevet ovenfor, og har vilje til å utvikle materialet i samråd med Akershus Teaters kunstneriske ledelse.

For programmeringen av 2021 og 2022 søker vi forestillingsideer til Teater i barnehagen og DKS 8.-10. trinn.

Etter endt utviklingsopphold vil det foreligge tre mulige scenarier:
1. Vi overlater videre utvikling til kunstneren(e) selv.
2. Vi ønsker å utvikle idéen ytterligere, og inviterer til forprosjekt hos oss.
3. Vi tar en felles beslutning om å produsere forestillingen på Akershus Teater og starter en videre utviklings- og produksjonsprosess inn mot avtalt prøveperiode og premiere i 2021 eller 2022.

Arenaer
Våre forestillinger er oppsøkende, og spilles i lokaler tilgjengelige på skole eller barnehage.

DKS 1.-4. trinn og 8.-10. trinn: forestillingene spilles for opptil 120 publikummere om gangen, oftest i en gymsal. Scenografien må være tilpasset dette, og må ikke være avhengig av blending eller byggetid over 1,5 timer.

Barnehagen: forestillingene spilles for opptil 50 publikummere på maks 3×3 meter gulvplass, og 2,20 meter takhøyde, med maks to utøvere. Scenografien må kunne fraktes, rigges, og transporteres av utøverne alene, og ha begrenset behov for teknikk.

Søknaden
Vi tar imot søknader både fra grupper og individuelle søkere. Ved tilbud om forprosjekt og/eller produksjon vil Akershus Teater samarbeide med kunstneren(e) om å sette sammen det endelige kunstneriske teamet. Vi ønsker å lage forestillinger som speiler mangfoldet til vårt publikum. Vi oppfordrer derfor særlig prosjekter som vektlegger aspekter rundt dette til å søke.

Søknad må inneholde:

Prosjektbeskrivelse
Beskriv idé og konsept så tydelig og konkret som mulig. For å vurdere potensialet i ideen trengs ikke bare en interessant tematikk, men en beskrivelse av narrativ/form/estetikk.
Presentasjon av kunstnerne
Motivasjon for å spille for den aktuelle målgruppen
Tentativ fremdriftsplan for idéutviklingsuken
Eventuelt budsjett for idéutviklingsuken
Endelig fremdriftsplan og budsjett vil lages i samarbeid med Akershus Teater.
Hvis prosjektet er viderekomment kan også tentativ fremdriftsplan og budsjett for produksjon vedlegges til opplysning, men det avgjørende for Akershus Teater sin vurdering er at ideen er klart formidlet i prosjektbeskrivelsen.
Akershus Teater dekker ikke honorar for søkere da oppholdet er uforpliktende for begge parter, og søkere etter endt opphold er frie til å ta prosjektet videre med annen produsent dersom de skulle ønske dette.

Søknadsfrist til idéutvikling i april 2020: 15. oktober 2019

Søknader gjeldene Teater i barnehagen og DKS 1.-4. trinn sendes til hlevin@akershusteater.no
Spørsmål henvendes til dramaturg Hilda Levin, se mail over eller ring tlf. 412 19 187

Søknader gjeldene DKS 8.-10. trinn sendes til oubrager@akershusteater.no
Spørsmål henvendes til dramaturg Øystein Ulsberg Brager, se mail over eller send sms til tlf. 986 37 123 og han ringer tilbake

 

best replica watches Top