Om oss

Akershus Teater er et turnerende teater for hele Akershus fylket. Teatret er et rent prosjektteater, og har ikke fast ensemble eller scene, men benytter frilanskunstnere både på og bak scenen. Teatret har lokaler for administrasjon med tilstøtende prøvesaler på Lillestrøm Kultursenter. Teatret har også en egen scene spesielt beregnet på førskolebarn «Sidescenen».

Akershus Teater er den viktigste leverandøren av scenekunst til Den kulturelle skolesekken (DKS) i Akershus. Årlig spiller teatret for nær 30.000 barn og unge og er med det en av de største produsentene for barn og ungdom i grunnskolen. Teatrets DKS-repertoar spenner vidt, og inkluderer også samarbeid med frie sceniske grupper.

Akershus Teater har som hovedmål å etableres som regionteater i at av landets mest folkerike områder og å kunne tilby både egenproduksjon, samarbeid, og formidling av teaterforestillinger av høy kvalitet til kulturhus og andre arenaer i fylket.

best replica watches Top