Personvernerklæring
I løpet av 2018 får Norge nye regler for personvern som gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner (de registrerte som man som man behandler personopplysninger om) nye rettigheter. Den nye loven bygger på EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR). Hovedformålet er å styrke personvernet for alle borgere i EU/EØS-området. I hovedsak dreier det seg om innstramminger knyttet til innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger, og reglene gjelder for alle virksomheter som behandler personopplysninger i EU/EØS området, eller som tilbyr varer/tjenester til EU/EØS-borgere.

Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer). Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger.

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Stiftelsen Akershus Teater (heretter kalt AT). AT har hovedansvaret for å bestemme formålet med behandlingen av personopplysningene, og for å bestemme hvordan opplysningene skal behandles.

Kontaktinformasjon:
Stiftelsen Akershus Teater, Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm.
Org. nr. 987 669 799 Teatersjef Bo Andres Sundstedt
Tlf. 66 93 66 00 E-post: post@akershusteater.no

Databehandler er den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Databehandlerens plikter følger av en databehandleravtale mellom den behandlingsansvarlige (AT) og den enkelte databehandler. De nye reglene om personvern vil også inneholde selvstendige plikter for databehandlerne som vil komme i tillegg til pliktene etter databehandleravtalen:

• Plikt til å sørge for informasjonssikkerhet (forordningen artikkel 32)
• Plikt til umiddelbart varsel om avvik til den behandlingsansvarlige (artikkel 33)
• Plikt til å opprette personvernombud på lik linje med behandlingsansvarlige (artikkel 37)
• Plikt til å si fra til behandlingsansvarlig dersom de mener at instruksjonene de får fra behandlingsansvarlig er i strid med de nye reglene.

Ved billettkjøp vil det enkelte kulturhus eller den enkelte spillarena med sin billettsalgsleverandør være databehandler på vegne av AT. Eventuelt vil billettsalgsdistributøren TicketCo være databehandler.

Underleverandører er virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av databehandler. AT skal godkjenne alle underleverandører som benyttes av den enkelte databehandler. Videre skal forholdet mellom databehandler og underleverandør reguleres i en avtale mellom AT som behandlingsansvarlig og databehandleren. Dersom underleverandøren ikke følger reglene, er det databehandleren som er ansvarlig for lovbruddet ovenfor behandlingsansvarlig (AT).

Formålet med behandlingen av personopplysningene:

1. Sikre deg som billettkjøper korrekt behandling ved kjøp av billetter til våre forestillinger
2. Bruk av cookies og tilsvarende teknologier
3. Kundeservice og administrasjon av kontaktskjema

Ad 1. Billettkjøp
ATs nettside er landingsside og utgangspunkt for billettkjøp til alle de ulike spillestedene på våre
turneer. Det vil si at du blir videresendt til det enkelte utsalgssted, det være seg et kulturhus, et
samfunnshus eller en annen arena, eller, til TicketCo som vår billettsalgsdistributør. Disse opererer
som databehandlere på vegne av oss.
For billettkjøp gjelder egne regler for behandling av personopplysninger. De fleste
billettsalgsutstedene samler inn personopplysninger ved bruk av cookies og gjennom data som du
som kunde registrerer i forbindelse med billettkjøp. Ofte opplyses det om bruk av cookies ved 1.
gangs besøk på de ulike nettsidene. Opplysningene lagres så lenge som nødvendig for å oppnå
formålet som de ble innhentet for.

For øvrig se de enkelte utsalgsstedene, samt TicketCo,
https://ticketco.events/no/nb/legal_terms_ticketbuyers

Det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger er for å utføre et gjøremål etter ditt
eget ønske som billettkjøper.

Ad 2. Bruk av cookies
Cookies er informasjonskapsel, en liten tekstfil med informasjon som lagres på datamaskinen din, og
som et nettsted kan lagre og lese igjen. Ihht lov skal du som besøker en nettside informeres hvis
nettsiden du besøker benytter cookies. Videre skal du gis mulighet til å forhindre at cookies lagres på
din datamaskin.
Informasjonskapsler benyttes av tekniske grunner for nettstedets funksjonalitet, f.eks. for navigering
og henting av skjema. Om du ikke aksepterer bruk av informasjonskapsler, må du stenge av
funksjonen i sikkerhetsinnstillinger i nettleseren din. Dette medfører at funksjonaliteten på vår
nettside kan bli begrenset.

Tekstfilene brukes også til analyser av trafikk og statistikk via Google Analytics. Vi kan analysere
innsamlet data om hvordan publikum bruker nettsiden vår. Dette gir oss mulighet til videreutvikling
slik at nettsiden blir mere brukervennlig. All data er anonymisert og vi kan ikke bruke denne
informasjonen til å identifisere deg.

Videre bruker vi cookies og Facebook Pixel for å kunne levere relevant og tilpasset markedsføring i
forbindelse med salgskampanjer av forestillinger. Informasjonen som samles inn lagres ikke hos oss,
men sendes til tredjepart – Facebook. Gjennom våre samarbeidsparter Facebook har vi tilgang til å
bruke denne informasjonen.

Cookies oppbevares i et variert antall måneder avhengig av formålet med de forskjellige cookies. De
fjernes automatisk når de utløper.

➢ Du kan lese mer om cookies hos Nettvett.no.
➢ Spesifikt for Google Analytics og fravalg av cookies fra Google Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger er at AT eller tredjepart som
opplysninger utleveres til kan vareta berettiget interesse, og at hensynet til den registrertes
personvern ikke overstiger denne interessen. Opplysningene lagres i inntil 6. måneder.

Ad 3. Kundeservice og administrasjon av kontaktskjema
Dersom du tar kontakt med oss via vårt kontaktskjema, lagrer vi de opplysningene som du frivillig gir
oss. Dette for å yte service og administrere din henvendelse.

Det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger er å utføre et gjøremål etter ditt
ønske. Opplysningene lagres så lenge som nødvendig for å oppnå formålet som de ble innhentet for.

Utvidede rettigheter for den registrerte

I tillegg til allerede eksisterende rettigheter i dagens personvernregler, vil de nye personvernreglene
inneholde ytterligere rettigheter for den registrerte:

Opplysninger om ansatte

AT behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig
grunnlag følger av norsk lov. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for
eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og
fagforeningstilhørighet. Det er administrativ leder som har det daglige ansvaret for dette arbeidet.
Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeid. Opplysninger om navn, stilling
og arbeidsområdet regnes for å være offentlige opplysninger og kan publiseres på teatres
hjemmeside.
Stillingssøknader oppbevares i lukket elektronisk arkiv hos ekstern rekrutterer i ca. ett år før de
makuleres.
Alle nåværende ansatte har en personalmappe som oppbevares elektronisk. Her blir blant annet
stillingssøknaden oppbevart. Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet. Tilgang til
personalmappene for fast ansatte er begrenset til teaterets ledelse ved Teatersjef og Adm. leder.
Tilgang til personalmappene for freelancere gjelder også for teatrets produsenter.

Firmaet Teknikalia AS har ansvaret for den elektroniske datasikkerheten og har tilgang til
virksomhetens sikkerhetslogger.

Kontaktinformasjon for innsyn i, retting av eller sletting av personopplysninger, ta kontakt

Stiftelsen Akershus Teater, Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm.
Tlf. 66 93 66 00 E-post: post@akershusteater.no.

best replica watches Top