ungTEKSTakershus er Akershus Teaters satsning på unge dramatikere.

Her kan du lese mer om utlysningen av Skriveopphold for ferske dramatikere!

For presseinfo og pressebilder klikk her.

Skrivegruppe
Bli med i ungTEKSTakershus sin skrivegruppe! Vi møtes annenhver torsdag på Akershus Teater. Møtene brukes til å skrive, lese hverandres tekster og jobbe med forskjellige gjestekursholdere som deltakerne er med på å velge (dramatikere, forfattere, skuespillere, osv.). Du blir kjent med andre som er interessert i å skrive, og får utvikle ditt talent. Innimellom arrangerer vi verksteder der du kan få høre teksten din framført av profesjonelle skuespillere. Du har også muligheten til å få med en tekst i vår årlige bokutgivelse!

Skrivegruppa er et løpende tilbud, det er gratis, og man kan melde seg på gjennom hele året. Gruppa ledes av teaterregissør Øystein Ulsberg Brager.

Påmelding
Send en epost til ungtekst(a)akershusteater.no og si at du vil være med! Skriv gjerne om din motivasjon for å delta, fortell litt om deg selv eller legger ved et eksempel på noe du har skrevet, om du ønsker det. Vi vil bli kjent med deg! Du trenger ikke ha noen tidligere erfaring for å melde deg på. Merk eposten med Skrivegruppe.

 

Tidspunkt: Annenhver torsdag 18:00 – 21:00

Datoer våren 2018:

11. januar (Gjestekursholder: Regine Folkman Rossnes)
25. januar
8. februar (Gjestekursholder: Kristofer Blindheim Grønskag)
23. februar
8. mars (Gjestekursholder: Are Kalvø)
22. mars (Gjestekursholder: Hilda Levin)
PÅSKE
5. april
19. april (Gjestekursholder: Sofie Frost)
3. april
FRI 17. MAI
24. mai
7. juni (Gjestekursholder: Fredrik Høyer)
SOMMERFERIE

Datoer høsten 2018:

30. august
13. september
27. september
11. oktober
25. oktober
8. november
22. november
6. desember – juleavslutning

Sted: Akershus Teaters lokaler, Lillestrøm Kultursenter, Kirkegata 11, Lillestrøm

Tilbakemelding
Få tilbakemelding på sceneteksten du skriver på fra en dramaturg på Akershus Teater. Send teksten din til ungtekst(a)akershusteater.no sammen med en kort beskrivelse av hva du ønsker tilbakemelding på. Målet vårt er å gi konstruktiv tilbakemelding uansett hvilket nivå du er på. Merk mailen med Tilbakemelding.

Annet opplegg
Innimellom arrangerer vi også workshops, lesninger og lignende.

 

 


Skriveopphold
Er du på begynnelsen av en karriere som dramatiker? Har du et prosjekt du skriver på? Akershus Teater tilbyr skriveopphold for dramatikere i startgropa!

En dramatiker bør jobbe på et teater. Med skriveopphold på Akershus Teater får du ro til å skrive samtidig som du er midt i et aktivt produksjonsmiljø. To dramatikere tilbys opphold samtidig i hver periode. Vi legger opp til at de to dramatikerne skal dra nytte av hverandre som sparringspartnere underveis.

RAMMER OG KRITERIER

Perioder

Første runde:
Oktober 2017 – januar 2018
Dramatikere: Maria PM Nygren og Regine Folkman Rossnes

Andre runde: 15. januar 2018 – 27. april 2018
Dramatikere: Sofie Frost og Benjamin Lønne Røsler

Tredje runde:
31. august – 30. november 2018
SØKNADSFRIST: 15. juni 2018
(svar gis innen utgangen av juni)

Hvem er du?
Du er en dramatiker / scenetekstforfatter i startgropa.
Du er basert i Akershus eller omegn.
Du vil satse på skrivinga.
Du er i stand til å sette av tid til å benytte kontorplassen.
(Du må ikke være her hver dag, men vi ønsker å gi tilbudet til noen som kan gjøre god bruk av plassen.)

Hva vi tilbyr
Kontor på Akershus teater i ca. tre måneder, delt med en annen dramatiker
Tett og jevnlig oppfølging fra dramaturg på huset
Et prosjektstipend på 10.000,- kroner som skal gå til utvikling av teksten (for eksempel verksted med skuespillere, ekstern dramaturg eller lignende)
Kolleger
Tilgang på teatrets kontorfasiliteter (printer, kopimaskin, kaffe og te osv.)
Gjennomlesning av manus med uTas skrivegruppe
Mulighet til å se alle ATs produksjoner gratis, innimellom også på prøvestadiet
Begrenset tilgang på prøverom i korte perioder (med forbehold om ledig kapasitet)

Kort oppsummert får du de tre viktigste K-ene for en dramatiker: Kaffe, kopimaskin og kolleger!

Hva vi ønsker fra deg
At du jobber på et konkret prosjekt / en konkret tekst.
At du er åpen for tilbakemelding og oppfølging.
At du har mulighet til å benytte skriveplassen så mye som mulig.
At du bidrar som gjestekursholder for uTas skrivegruppe.
At du innimellom bistår med å lese og gi tilbakemelding på uTa-tekster.

Obs: Det følger ikke med midler til honorar, losji eller annet.

Innhold i søknaden
Motivasjonsbrev
Beskrivelse av hva du ønsker å jobbe med
Eksempler på noe du har skrevet, det kan være fra prosjektet du søker med, eller fra et tidligere verk
Kort CV (se her for mal)

Send søknad til ungtekst(a)akershusteater.no og merk søknaden Skriveopphold. Søknadene vurderes av prosjektleder for uTa, ledelsen ved Akershus Teater og de to dramatikerne som har skriveopphold per i dag.

Om ungTEKSTakershus

ungTEKSTakershus et kunstprosjekt der målet er å inspirere ungdom og unge voksne til å ta i bruk teatret som uttrykksmiddel. Prosjektet er født ut fra en tanke om at ungdom har stemmer, historier, meninger og observasjoner som er sterke, tydelige, kreative og ikke minst viktige å høre. Akershus Teater mener teatret er et av demokratiets viktigste forum, fordi det er tuftet på medfølelse og samvær i teaterrommet. Vi er derfor opptatt av at ungdom i vår region skal oppleve at teatret er deres plattform.

I 2017 ga vi ut en antologi med scenetekster skrevet av vinnerne av manuskonkurransen. Vi håper på flere bokutgivelser i framtiden!

Prosjektet ledes av instruktør og dramatiker Øystein Ulsberg Brager.

Følg gjerne ungTEKSTakershus på Instagram og Facebook.

Bilde 1: Deltakere på krasj-kurs i scenetekst høsten 2016, foto: Øystein U. Brager
Bilde 2: Skrivekurs på Ski VGS høsten 2016, foto: Øystein U. Brager
Bilde 3: Skrivegruppa høsten 2017, foto: Øystein U. Brager
Bilde 4:
Skuespiller Evelyn R. Osazuwa i ungTEKSTakershus-forestillingen våren 2017, foto: M. Mogstad/Akershus Teater.
Bilde 5: Dramatikerne Regine F. Rossnes og Maria PM Nygren som har skriveopphold høsten 2017
Bilde 6: Forsiden på «ungTEKSTakershus 2017», coverillustrasjon av Anders Pedersen, sats Michelle Mogstad
Illustrasjoner: Anders Pedersen
Headere og logodesign: Frans Friis

Top