ungTEKSTakershus er Akershus Teaters satsning på unge dramatikere. Etter pilotprosjektet i 2017 er ungTEKSTakershus nå etablert som et fast tilbud. #ungtekstakershus

 

 

For deg som er mellom 15 og 25

Skrivegruppe
Søk om å få bli med i ungTEKSTakershus sin skrivegruppe! Vi møtes annenhver torsdag på Akershus Teater. Møtene vil brukes til å skrive, lese hverandres tekster og jobbe med forskjellige gjestekursholdere (dramatikere, skuespillere, osv.) som deltakerne er med på å velge. Du blir kjent med andre som er interessert i å skrive, og får utvikle ditt talent.

Skrivegruppa er et løpende tilbud som du kan være medlem av så lenge du ønsker, fram til du fyller 25. Det er 12 plasser, rullerende opptak og deltakerne velges på bakgrunn av søknad. Gruppa ledes av teaterregissør Øystein Ulsberg Brager.

Søknad
 Send en søknad til ungtekst(a)akershusteater.no der du beskriver din motivasjon for å delta, forteller litt om deg selv og legger ved et eksempel på noe du har skrevet. Du trenger ikke ha noen tidligere erfaring for å søke. Merk søknaden Skrivegruppe.

Oppstartsdato: Torsdag 5. oktober 2017

Tidspunkt: 18:00 – 21:00

Sted: Akershus Teaters lokaler, Lillestrøm Kultursenter, Kirkegata 11, Lillestrøm
Øvrige datoer høsten 2017: 19.10, 2.11, 16.11, 30.11, 14.12

Datoer for våren 2018 kommer siden.

Tilbakemelding
Få tilbakemelding på sceneteksten du skriver på fra en dramaturg på Akershus Teater. Send teksten din til ungtekst(a)akershusteater.no sammen med en kort beskrivelse av hva du ønsker tilbakemelding på. Målet vårt er å gi konstruktiv tilbakemelding uansett hvilket nivå du er på. Merk mailen med Tilbakemelding.

Annet opplegg
Innimellom arrangerer vi også workshops, lesninger og lignende.

 

 

For deg som har bittelitt mer erfaring (også de over 25)

Skriveopphold
Er du på begynnelsen av en karriere som dramatiker? Har du et prosjekt du skriver på? Akershus Teater tilbyr skriveopphold for dramatikere i startgropa!

En dramatiker bør jobbe på et teater. Med skriveopphold på Akershus Teater får du ro til å skrive samtidig som du er midt i et aktivt produksjonsmiljø. To dramatikere tilbys opphold samtidig i hver periode. Vi legger opp til at de to dramatikerne skal dra nytte av hverandre som sparringspartnere underveis.

RAMMER OG KRITERIER

Perioder
Første periode: 2. oktober 2017 – 12. januar 2018
Søknadsfrist: 25. september

Andre periode: 15. januar 2018 – 27. april 2018
Søknadsfrist: 1. desember

Hvem er du?
Du er en dramatiker / scenetekstforfatter i startgropa.
Du er basert i Akershus eller omegn.
Du vil satse på skrivinga.
Du er i stand til å sette av tid til å benytte kontorplassen.
(Du må ikke være her hver dag, men vi ønsker å gi tilbudet til noen som kan gjøre god bruk av plassen.)

Hva vi tilbyr
Kontor på Akershus teater i ca. tre måneder, delt med en annen dramatiker
Tett og jevnlig oppfølging fra dramaturg på huset
Et prosjektstipend på 10.000,- kroner som skal gå til utvikling av teksten (for eksempel verksted med skuespillere, ekstern dramaturg eller lignende)
Reisestipend i form av månedskort i Akershus/Oslo
Kolleger
Tilgang på teatrets kontorfasiliteter (printer, kopimaskin, kaffe og te osv.)
Gjennomlesning av manus med uTas skrivegruppe
Mulighet til å se alle ATs produksjoner gratis, innimellom også på prøvestadiet
Begrenset tilgang på prøverom i korte perioder (med forbehold om ledig kapasitet)

Kort oppsummert får du de tre viktigste K-ene for en dramatiker: Kaffe, kopimaskin og kolleger!

Hva vi ønsker fra deg
At du jobber på et konkret prosjekt / en konkret tekst.
At du er åpen for tilbakemelding og oppfølging.
At du har mulighet til å benytte skriveplassen så mye som mulig.
At du bidrar gjestekursholder for uTas skrivegruppe.
At du innimellom bistår med å lese og gi tilbakemelding på uTa-tekster.

Obs: Det følger ikke med midler til honorar, losji eller annet.

Innhold i søknaden
Motivasjonsbrev
Beskrivelse av hva du ønsker å jobbe med
Eksempler på noe du har skrevet, det kan være fra prosjektet du søker med, eller fra et tidligere verk
Kort CV (se her for mal)

Send søknad til ungtekst(a)akershusteater.no og merk søknaden Skriveopphold. Søknadene vurderes av prosjektleder for uTa og ledelsen ved Akershus Teater.

Om ungTEKSTakershus

ungTEKSTakershus et kunstprosjekt der målet er å inspirere ungdom og unge voksne til å ta i bruk teatret som uttrykksmiddel. Særlig fokus ligger på aldersgruppa 15 – 25. Prosjektet er født ut fra en tanke om at ungdom har stemmer, historier, meninger og observasjoner som er sterke, tydelige, kreative og ikke minst viktige å høre. Akershus Teater mener teatret er et av demokratiets viktigste forum, fordi det er tuftet på medfølelse og samvær i teaterrommet. Vi er derfor opptatt av at ungdom i vår region skal oppleve at teatret er deres plattform.

Prosjektet ledes av instruktør og dramatiker Øystein Ulsberg Brager.

Følg gjerne ungTEKSTakershus på Instagram og Facebook.

Bilde 1: Deltakere på krasj-kurs i scenetekst høsten 2016, foto: Øystein U. Brager
Bilde 2: Skrivekurs på Ski VGS høsten 2016, foto: Øystein U. Brager
Bilde 3: Skuespiller Evelyn R. Osazuwa i ungTEKSTakershus-forestillingen våren 2017, foto: M. Mogstad/Akershus Teater.
Illustrasjoner: Anders Pedersen

Meld deg på nyhetsbrev

Top