Prøverom Lillestrøm er en ordning der vi i samarbeid med Norsk Skuespillersenter tilbyr prøverom for kunstnere som utvikler scenekunst og scenetekst som har ungdom (13-18) som målgruppe.

Deltakerkriterier
Åpent for profesjonelle skuespillere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå i skuespillerkunst, eller tilsvarende profesjonell erfaring. Unge profesjonelle & nyutdannede teaterskapere prioriteres. Tilknytning til Akershus er ikke et krav, men teller positivt.

Praktisk informasjon
Ved tildelt Prøverom, får du:

Gjennomføring
Fra 1. november 2018 og ut 2019 etter avtale med ungTEKSTakershus.

Om søknaden
Søknadsfrist 15. aug 2018.

En kort søknad/prosjektbeskrivelse skal inneholde:

Send søknaden til linn@skuespillersenter.noInnsendt søknad er bindende, og du må oppfylle deltakerkriteriene (se over) for å kunne få plass. Du vil få svar på søknaden innen tre uker etter fristen.

Mer
Se Norsk Skuespillersenter sine hjemmesider for mer info om prøveromsordningen i Oslo, Ålesund og Lillestrøm, samt deres øvrige program.

Norsk Skuespillersenter er et kompetansesenter for faglig utvikling for profesjonelle skuespillere over hele landet. De tilbyr subsidierte kurs, workshops, seminarer, debatter og idéutvikling. Skuespillersenteret skal også bidra til tverrfaglig samarbeid mellom kunstnere og kunstorganisasjoner fra kunstformer og miljøer innen scenekunst, film, dans, visuell kunst og musikk.

Top